Kurs spawania metodą MAG

Kurs spawania metodą MAG (135)

Gdzie chcesz odbyć kurs?

Czym jest spawanie metodą MAG?

Spawanie metodą MAG 135 (Metal Active Gas) jest to proces spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych

Podczas spawania metodą MAG łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem, topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Elektrodę topliwą stanowi drut lity, który jest spoiwem. W czasie procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy, zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową jest mieszkanka gazowe argonu (Ar) z dwutlenkiem węgla (CO2) lub czysty dwutlenek węgla.

Jakie są zalety spawania metodą MAG (135)?
 • dobra jakość połączeń
 • wysoka wydajność spawania
 • możliwość spawania materiałów o różnej grubości
 • szerokie zastosowanie tej metody spawania np. w przemyśle motoryzacyjnym, taboru kolejowego
Co zyskujesz?

Świadectwo oraz Książkę Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa lub TÜV SÜD.

Jak zdobędziesz uprawnienia?

Po ukończeniu kursu spawania metodą MAG przystąpisz do egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub TÜV SÜD.

Co dadzą Ci zdobyte uprawnienia?

Będziesz mógł pracować jako spawacz, wykonując spoiny określone w zdobytym uprawnieniu (ściśle określona grupa materiałowa, pozycje spawania, grubości materiału itd.) które ważne jest 2 lub 3 lata w zależności od grupy materiałowej. Po tym czasie należy odnowić uprawnienia, przystępując do egzaminu weryfikacyjnego.

Co będziesz umiał po kursie?
 • Kurs jest podzielony na moduły:
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
  • Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)
  • Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135)
 • Kurs jest prowadzony w różnych grupach materiałowych: w stali niestopowej („czarnej”) i stali stopowej („nierdzewnej”)
 • Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:
  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
  • przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej,
  • wykonywać spoiny zgodne ze sztuką spawalniczą,
  • prowadzić dokumentację prac i sprzętów,
  • przestrzegać zasad metodyki pracy z podstawowymi materiałami i konstrukcjami,
  • rozpoznawać zagrożenia w trakcie wykonywania czynności na danym stanowisku.
Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs spawania metodą MAG?
 • wiek: 18 lat
 • wykształcenie: podstawowe
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych
Kto będzie Cię uczył?

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację Sieci Badawczej Łukasiewicza Instytutu Spawalnictwa do prowadzenia zajęć.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!