Kurs spawania metodą MIG

Kurs spawania metodą MIG (131)

Gdzie chcesz odbyć kurs?

Czym jest spawanie metodą MIG (131)?

Spawanie metodą MIG 131 (Metal Inert Gas) jest procesem spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych. Łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem i topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Rolę elektrody topliwej spełnia drut lity, który jest spoiwem. Podczas procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy, zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową pełni argon (Ar), hel ( He) oraz mieszkanki gazowe argonu (Ar) z helem (He).

Jakie są zalety spawania metodą MIG (131)?
 • dobra jakość połączeń,
 • wysoka wydajność spawania,
 • możliwość spawania materiałów o różnej grubości,
 • możliwość zautomatyzowania procesu spawania.
Co zyskujesz?

Świadectwo oraz Książkę Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa lub TÜV SÜD.

Jak zdobędziesz uprawnienia?

Po ukończeniu kursu przystąpisz do egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub TÜV SÜD.

Co dadzą Ci zdobyte uprawnienia?

Będziesz mógł pracować jako spawacz, wykonując spoiny określone w zdobytym uprawnieniu (ściśle określona grupa materiałowa, pozycje spawania, grubości materiału itd.) które ważne jest 2 lata. Po tym czasie należy odnowić uprawnienia, podchodząc do egzaminu weryfikacyjnego.

Co będziesz umiał po kursie?
 • Kurs jest podzielony na moduły:
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131)
  • Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG (131)
  • Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MIG (131)
 • Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:
  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
  • przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej,
  • wykonywać spoiny zgodne ze sztuką spawalniczą,
  • prowadzić dokumentację prac i sprzętów,
  • przestrzegać zasad metodyki pracy z podstawowymi materiałami i konstrukcjami,
  • rozpoznawać zagrożenia w trakcie wykonywania czynności na danym stanowisku.
Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs spawania metodą MIG (131)?
 • wiek: 18 lat,
 • wykształcenie: podstawowe,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych
Kto będzie Cię uczył?

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację Sieci Badawczej Łukasiewicza Instytutu Spawalnictwa do prowadzenia zajęć.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!